ΓΕΝΟΒΑ

Περιγραφή της λιμενικής περιοχής της Γένοβας

Το λιμάνι της Γένοβα, με όγκο συναλλαγών 58,6 εκατομμύρια τόνους tn ανά χρόνο, είναι το πρώτο λιμάνι της Ιταλίας. Χάρη στη θέση του, είναι η φυσική πρόσβαση προς τη θάλασσα της βόρειας Ιταλίας και της Κεντρικής Ευρώπης.
Οι εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, το αεροδρόμιο, το λιμάνι πετρελαίου και οι αποβάθρες για την κυκλοφορία των επιβατών  βρίσκονται σε μια περιοχή του λιμανιού έκτασης περίπου 500 (εκταρίων γής) και μια παρόμοια περιοχή στο νερό. Το λιμάνι εκτείνεται 20 km κατά μήκος της ακτογραμμής, με 47km θαλάσσιων δρόμων και 30 km λειτουργικών αποβάθρων.
(Είναι δυνατή η διάκριση διαφόρων λειτουργιών) Είναι δυνατόν να διακριθούν διάφορες λειτουργίες στην περιοχή του λιμανιού. Οι (πιο σημαντικές) σημαντικότερες είναι:

  • Οι εμπορικές δραστηριότητες στιςη  περιοχές Sampierdarena (διακίνηση αγαθών) και Voltri (τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων)
  • Βιομηχανικές περιοχές για το ναυπηγείο (στο δυτικό και ανατολικό τμήμα του λιμανιού)
  • Βιομηχανική έκταση για την παραγωγή χάλυβα
  • Κυκλοφορία επιβατών – οχηματαγωγά πλοία και κρουαζιερόπλοια -  στο παλιό λιμάνι
  • Λιμάνι πετρελαίου στο Multedo


Προβλήματα και προκλήσεις

Ηλεκτροδότηση των αποβάθρων και  επιπτώσεις μιας  μετατόπισης μιας πλατφόρμας ενός τμήματος του τερματικού σταθμού πετρελαιοειδών.
Αξιολόγηση του σχεδιασμού του νέου αυτοκινητοδρόμου / σιδηροδρόμου που  συνδέει το δυτικό τμήμα του λιμανιού με την κοιλάδα του Πάδου.
Πιθανές χρήσεις 1 χιλιομέτρου km της  παραθαλάσσιας περιοχής διαθέσιμης τώρα για  νέους προορισμούς ( (παλιό εργοστάσιο) παλιές εγκαταστάσεις χυτηρίου χάλυβα σε αποξήλωση).

Αναμενόμενες συγκεκριμένες επιπτώσεις του APICE

Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά μήκος της ακτής και στις λιμενικές περιοχές του χωροταξικού σχεδιασμού στις πόλεις – λιμάνια .
Εκτίμηση των επιπτώσεων μιας διακοπής ή (σε αντίθετη περίπτωση) μιας αναβάθμισης του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα  και εν' όψει μιας μελλοντικής ηλεκτροδότησης των αποβάθρων.
Εκτίμηση των επιπτώσεων μιας  μετατόπισης μιας πλατφόρμας ενός τμήματος του τερματικού σταθμού πετρελαιοειδών.
Εκτίμηση των αποτελεσμάτων και  συμβολή στον σχεδιασμό της νέας εθνικής οδού ή των σιδηροδρομικών συνδέσεων αποτελούν  το δυτικό τμήμα του λιμανιού ( (αφιερωμένο στην) διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων) στην κοιλάδα του Πάδου.
Εκτίμηση των επιπτώσεων μιας μερικής ηλεκτροδότησης των αποβάθρων στο δυτικό τμήμα του λιμανιού.
Δοκιμή διαφόρων λύσεων για να μειωθούν οι επιπτώσεις της κυκλοφορίας των οχηματαγωγών πλοίων  (έντονo το καλοκαίρι με αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες...).

APICE λειτουργεί στην περιοχή του λιμανιού της Γένοβας:

Η εντατική εκστρατεία παρακολούθησης στην περιοχή του λιμανιού της Γένοβας. Pdf