ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

  • Εκπόνηση  5 περιεκτικών περιβαλλοντικών αξιολογήσεων για τη στήριξη μιας αειφόρου ανάπτυξης των λιμένων και του αστικού και παράκτιου περιβάλλοντος τους.

 

  • Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, των λιμενικών  και  ναυτιλιακών φορέων προς  νέες τεχνολογίες & στρατηγικές μείωσης των εκπομπώ