ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το APICE αναπτύσσεται σε 5 περιοχές μελέτης 4 χωρών της Μεσογείου και περιλαμβάνει τις περιοχές  της Βενετίας, της Μασσαλίας, της Θεσσαλονίκης, της Γένοβας και της Βαρκελώνης. Η συνεργασία οργανώνεται στη βάση ενός προτύπου διπλής-έλικας που επιτρέπει:

  • οριζόντιο διάλογο μεταξύ των ερευνητών και των ιδρυμάτων που  συμμετέχουν, σε διάφορα επίπεδα, προς την κατεύθυνση ολοκληρωμένων στρατηγικών για τη μείωση της ρύπανσης και τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών
  • κάθετο διάλογο μεταξύ των επιστημονικών φορέων και των φορέων λήψης αποφάσεων σε κάθε περιοχή του έργου, για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων και την εξασφάλιση της καλύτερης και αποτελεσματικότερης χρήσης τους.

Έτσι, σε κάθε περιοχή του έργου, υπάρχει η παρουσία:

  • ενός (1) Πανεπιστημίου / ερευνητικού οργανισμού (ARPA Veneto για τη Βενετία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας για τη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο της Γένοβας, Πανεπιστήμιο της Προβηγκίας για τη Μασσαλία, CSIC για τη Βαρκελώνη), με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για την παρακολούθηση, μέτρηση και κατανομή πηγών των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • ενός (1) θεσμικού οργάνου, που κατέχει τα επιστημονικά ευρήματα για τις επιπτώσεις της κάθε χερσαίας και θαλάσσιας πηγής ρύπανσης που επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία ως εργαλείο γνώσης για να  κατευθύνει την ανάπτυξη των παράκτιων και λιμενικών περιοχών  σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμπλεκόμενοι θεσμικοί εταίροι είναι οι Περιφέρειες της Βενετίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, η επαρχία της Γένοβας, τα λιμάνια της Μασσαλίας και EUCC της Βαρκελώνης, που έχει μια άμεση σύνδεση με την Κοινότητα της Καταλονίας και το Συμβούλιο της Βαρκελώνης.