1η Συνάντηση Εργασίας

Η 1η Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο ElectraPalace, με την συμμετοχή των ελλήνων εταίρων του APICE, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, του Εργαστήριου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εργαστήριου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που παρακολούθησαν την Συνάντηση Εργασίας είναι:

-         Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης

-         Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

-         Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

-         Δ-νση Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της ΠΚΜ

-         Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της ΑΔΚΜΘ

-         EKETA (IMET, ΙΤΕΣΚ)

-         Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής  Ανάλυσης)

-         Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

-         Ελληνική εταιρεία Logistics

Οι περισσότεροι φορείς εξέφρασαν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους όπως επίσης και για το επιστημονικό και πολιτικό αντικείμενο του προγράμματος. Η συμμετοχή τους χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική καθώς συνέβαλλαν στην επιτυχία της συνάντησης με προτάσεις και πνεύμα συνεργασίας.

Η Συνάντηση Εργασίας ήταν μια ευκαιρία να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα της εκστρατείας παρακολούθησης, προκειμένου να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν οι πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΠΔΜ) και να γίνει έλεγχος για πιθανή σχέση τους με τις λιμενικές δραστηριότητες. Παράλληλα, στη συνάντηση, έγινε παρουσίαση και των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ενώσεων από ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές στην περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Επίσης, παρουσιάστηκε ο στόχος της χάραξης ολοκληρωμένης πολιτικής αποφάσεων και πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής (LAP) και η πιθανότητα σύναψης Συμφώνων (VoluntaryAgreements).

Σύμφωνα με τους φορείς που συμμετείχαν στη συζήτηση, η συμβολή του προγράμματος APICEείναι σημαντική, συμπληρωματικά με ήδη υπάρχουσες μελέτες, για την εκτίμηση της συνεισφοράς του λιμανιού στην ατμοσφαιρική επιβάρυνση της πόλης της Θεσσαλονίκης, κάτι που έως τώρα δεν είχε καταστεί δυνατόν, λόγω έλλειψης δεδομένων από τις δραστηριότητες στο λιμάνι, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης!

Επιγραμματικά τα κυριότερα συμπεράσματα της 1ης Συνάντησης Εργασίας έχουν ως εξής:

-   Η κυριότερη ατμοσφαιρική επιβάρυνση προέρχεται από τα Χύδην υλικά. Η χρήση του ειδικού αφρού και η διαβροχή είναι πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στις ατμοσφαιρικές επιπτώσεις που προκαλούν τα χύδην φορτία.

-   Αναφορικά με την κίνηση των οχημάτων στο λιμάνι, την μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα την αποδίδει η πρακτική του σταμάτα – ξεκίνα.

-   Το Σχέδιο Νόμου για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του APICE.

-   Χρήσιμο εργαλείο είναι η καταγραφή (mapping) όλων των πρακτικών κατά τις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η αξιολόγηση αυτών με κάποιο pointsystem.

-   Υπάρχει αναγκαιότητα:

καλύτερης παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ποιότητας από το λιμάνι με την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ontimeμέτρησης με ίδια κεφάλαια του ΟΛΘ, κάτι που θα γίνει εφικτό με την έγκριση της ΜΠΕ του λιμανιού από το ΥΠΕΚΑ και την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).

-   αποτίμησης εκ μέρους της Περιφέρειας (Πολιτείας) της ανάπτυξης που θέλει μέσω των λιμανιών (π.χ. κρουαζιέρες).

-   ρεαλιστικής αποτίμησης του μέτρου του ColdIroningαπό τα λιμάνια

-   συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και κυρίως του ΟΛΘ με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

-   ύπαρξης κανόνων κυκλοφορίας (smoothing) των οχημάτων στο χώρο του λιμανιού.

-   σιδηροδρομικής ένωσης με το λιμάνι η οποία θα βελτιώσει τόσο την δυναμική της διακίνησης των εμπορευμάτων όσο και τους περιβαλλοντικούς δείκτες.

για καλύτερη διαχείριση του λιμανιού από πλευράς ΟΛΘ με ποσοτικοποίηση των παραμέτρων και των δραστηριοτήτων και απόκτηση σύγχρονης και περιβαλλοντικά φιλικής τεχνογνωσίας.

Το πρόγραμμα της Συνάντησης Εργασίας είχε ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00

Προσέλευση - εγγραφές

10:30

Καλωσόρισμα

11:00

Παρουσίαση του έργου APICE– Καθ. Δημήτρης Μελάς, ΑΠΘ

11:20

Παρουσίαση από τον Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. – Γεώργιος Βαγγέλας, Σύμβουλος Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.

11:40

Kοινή  Μεσογειακή και Τοπική Αξιολόγηση Ρύπανσης Μεγάλων Λιμανιών(APICE): Η Μελέτη στην ποιότητα αέρα της Θεσσαλονίκης – Κατερίνα Φίλιου MSc, Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΠΔΜ

12:00

Απογραφή των εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ενώσεων από ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης – Δρ. Αναστασία Πούπκου, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ΑΠΘ

12:20

Το  έργο APICE και η σχέση του με τους φορείς περιβαλλοντικής πολιτικής στη Θεσσαλονίκη"– Παντελής Πεκάκης, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ΑΠΘ                                                         

12:40

Συζήτηση των ενδιαφερόμενων φορέων για τις μελλοντικές δράσεις και τη χάραξη κοινής στρατηγικής για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης