ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το έργο APICEαναπτύσσει τη δράση του μέσα σε 5 περιοχές μελέτης από 4 χώρες της Μεσογείου που ανήκουν στις περιφέρειες της Βενετίας και Λομβαρδίας (Ιταλία), Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής (Γαλλία), Καταλονίας (Ισπανία) και Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) και περιλαμβάνει μερικές από τις σημαντικότερες πόλεις – λιμάνια  του Μεσογειακού χώρου.

Οι περιοχές του προγράμματος δείχνουν κοινά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα συστήματα των λιμενικών περιοχών (από την άποψη της λιμενικής-βιομηχανικής οργάνωσης της περιοχής) και παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επηρεάζουν σοβαρά όχι μόνο την πυκνότητα του πληθυσμού των αστικών κέντρων, αλλά και το σύνολο των φυσικών οικοσυστημάτων και την πολιτιστική κληρονομιάς (οι περιοχές του έργου αριθμούν αρκετούς Τόπους Κοινοτικής Σημασίας και ζώνες Ειδικής Προστασίας στο περιβάλλον τους, καθώς και περιοχές της UNESCO).