ΝΕΑ

5η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής και Τελικό Συνέδριο του APICE στη Βενετία

Στις 7,8 και 9... [read more]

Απογραφή των μελλοντικών εκπομπών ρύπων από τις θαλάσσιες και λιμενικές δραστηριότητες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης – Μέτρα / δράσεις για τη μείωσή τους

Στα πλαίσια του... [read more]

Διαχωρισμός πηγών των αιωρούμενων σωματιδίων για την πόλη της Θεσσαλονίκης με τη χρήση του συστήματος μοντέλων WRF-CAMx

Εισαγωγικά Η... [read more]

Τελική Συνάντηση Εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Η Τελική Συνάντηση... [read more]

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη

Η 1η Συνάντηση... [read more]

Επιπτώσεις στην Ποιότητα της Ατμόσφαιρας από Δράσεις-Μέτρα για τη Μείωση των Εκπομπών Ρύπων από τις Δραστηριότητες του Λιμανιού στη Θεσσαλονίκη

Στα πλαίσια του APICE,... [read more]

Η τελική φάση του προγράμματος APICE για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κατά την τελική... [read more]

Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής και Κοινή Διακρατική Στρατηγική

Στα... [read more]

Τελική Έκθεση του έργου APICE

Η τελική Έκθεση... [read more]

Απογραφή εκπομπών για τη Θεσσαλονίκη

Η απογραφή των... [read more]

<< prev  [1]  next >>