1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη

Η 1η Συνάντηση Εργασίας στα πλαίσια το έργου APICEπραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012 στο Ξενοδοχείο ElectraPalace, μεταξύ των Ελλήνων εταίρων και των φορέων που επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα από τις δράσεις του προγράμματος. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, του Εργαστήριου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εργαστήριου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενώ οιενδιαφερόμενοι φορείς που παρακολούθησαν την Συνάντηση Εργασίας είναι:

-        Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης

-        Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

-        Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

-        Δ-νση Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της ΠΚΜ

-        Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της ΑΔΚΜΘ

-        EKETA (IMET, ΙΤΕΣΚ)

-        Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής  Ανάλυσης)

-        Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

-        Ελληνική εταιρεία Logistics

 

Η πλειοψηφία των φορέων εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στη λύση των προβλημάτων που εξετάζονται σε συνδυασμό με το επιστημονικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό αντικείμενο του προγράμματος. Η συμμετοχή τους χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική καθώς συνέβαλλαν στην επιτυχία της συνάντησης καταθέτοντας  προτάσεις με πνεύμα συνεργασίας.

Η Συνάντηση Εργασίας ήταν μια ευκαιρία να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα της εκστρατείας μετρήσεων ποιότητας αέρα στο χώρο του λιμανιού και της πόλης, προκειμένου να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν οι πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΠΔΜ) ώστε  να διερευνηθεί η συνεισφορά των λιμενικών δραστηριοτήτων σε αυτή. Παράλληλα, στη συνάντηση, έγινε παρουσίαση των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ενώσεων από ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές στην περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Παρουσιάστηκε επίσης ο στόχος της χάραξης ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής αποφάσεων και πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής (LAP) και η πιθανότητα σύναψης Συμφώνων (VoluntaryAgreements).

Σύμφωνα με τους φορείς που συμμετείχαν στη συζήτηση, η συμβολή του προγράμματος APICE είναι σημαντική και συμπληρώνει ήδη υπάρχουσες μελέτες, για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της συνεισφοράς του λιμανιού στην ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης.

Το πρόγραμμα της 1ης Συνάντησης Εργασίας είναι διαθέσιμο εδώ: /content.php?ID1=62&ID2=64&ID=64&ID3=62&lang=GRE