OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

Implantar mesures a llarg termini i estratègies compartides per reduir la contaminació atmosfèrica en ciutats portuàries.

Seleccionar les polítiques més eficaces respecte al cost/benefici, anticipant i afavorint la implementació de directives europees i legislació internacional.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Precisar la contribució relativa de les fonts de contaminació a la qualitat de l’aire en 5 zones portuàries:

- identificant les diferències i similituds entre elles

- dissenyant escenaris de futur

2. Reforçar la capacitat de governança per arbitrar en conflictes d’interès socioeconòmic i mediambiental mitjançant la inclusió d’anàlisis de contaminació i escenaris de tendències en els Plans Sectorials existents (plans d’urbanisme, plans de desenvolupament portuari, estratègies mediambientals regionals, etc.)

3. Facilitar i promoure acords voluntaris entre administració local, autoritats portuàries, propietaris d’embarcacions i controladors de càrrega per reduir la contaminació atmosfèrica causada pels vaixells (enfocament “ports verds”).