EL PROJECTE

APICE: Estratègia mediterrània comuna i accions locals pràctiques per a la mitigació de les emissions de ports, indústries i ciutats

La importància clau dels ports per al desenvolupament econòmic de tota la conca mediterrània també comporta un potencial impacte ambiental negatiu a causa de les seves múltiples fonts d’emissions. La concurrència d’activitats econòmiques en les zones litorals sovint té com a conseqüència conflictes que han de ser gestionats pels agents institucionals.

APICE – un projecte finançat pel programa europeu de Cooperació Territorial MED 2007/2013 (www.programmemed.eu) - pretén desenvolupar un enfocament basat en el coneixement de la mitigació de la contaminació atmosfèrica i el desenvolupament sostenible de les activitats portuàries, gestionant-les a nivell local mitjançant polítiques de planificació territorial que incloguin no només el port sinó també el seu territori adjacent.

La comparació de les dades recollides en cinc Zones Pilot (Venècia, Gènova, Barcelona, Marsella i Tessalònica) permetrà la validació d’un model comú per elaborar un escenari d’intervenció. La seva practicitat i efectivitat seran valorades al llarg del projecte.

Les mesures d’intervenció proposades seran concertades amb els agents polítics per a la seva integració en els plans urbanístics i estratègics existents i per estimular possibles incentius de cofinançament de manera que:

  • S’unifiquin necessitats mediambientals i econòmiques en les polítiques port-ciutat.
  • Es recolzi l’adopció per part dels ports implicats de pràctiques de navegació respectuoses amb el medi ambient i d’iniciatives de reducció compartida d’emissions (per exemple, Bandera Blava)

Prenent com a base els escenaris i les intervencions proposades, econòmicament valorades, APICE promourà acords que contribueixin a mig termini a la reducció d’emissions i a la millora del balanç mediambiental port-ciutat.

APICE és potencialment replicable ja que les seves fites són adaptables a diferents escales i circumstàncies.