ZONES PILOT

El projecte APICE s’està executant a 5 zones pilot de 4 països del espai MED que inclouen les regions del Veneto i Ligúria (Itàlia), Provença-Alps-Costa Blava (França), Catalunya (Espanya) i Macedònia Central (Grècia) i representen algunes de les ciutats portuàries més importants del Mediterrani.

Aquestes zones tenen característiques comunes pel que fa als sistemes d’àrea portuària (en relació amb l’organització del districte portuari-industrial) i la presenten els mateixos problemes de contaminació atmosfèrica que afecten sèriament no només els nuclis urbans, densament poblats, sinó també a l’ecosistema natural en el seu conjunt i al patrimony cultural (les zones pilot alberguen diversos Llocs d’Importància Comunitària – LIC- i Zones Especials de Conservación – ZEC – al seu voltant, així com llocs UNESCO)