DOCUMENTS DEL PROJECTE

L'esquema representa la metodologia del projecte APICE, que ha estat seguida per totes les ciutats-ports participants. Els documents de cada fase es poden descarregar el menú de l'esquerra.

En el cas de les activitats de modelització de la qualitat de l'aire a Barcelona, l'informe complet es pot descarregar aquí.