RESULTATS ESPERATS

  • Elaboració de 5 avaluacions ambientals globals per recolzar el desenvolupament dels ports i les zones urbanes litorals a proximitat.
  • Promoció d’acords voluntaris entre polítics, autoritats portuàries i operadors cap a noves tecnologies i estratègies de reducció d’emissions.