ESTRUCTURA DEL PROJECTE

El projecte s’articula en cinc Blocs de Treball (Work Packages - WP)

 

WP1. Informació, comunicació i capitalització de mesures

 

WP2. Gestió del projecte

 

WP3. Anàlisi preliminar, capitalització de estudis existents i inventari local

3.1. Reunió de llançament a Marsella

3.2. Recopilació de dades disponibles de xarxes de mesura, capitalització d’estudis existents i anàlisi de marcs legals.

3.3. Actualització de l’inventari d’emissions i tendències socioeconòmiqes

3.4. Mostreig d’intercomparació a Marsella i anàlisi de les dades

 

WP4. Campanyes de monitoreig de la qualitat de l’aire i establiment del model

4.1. Primera reunió tècnica i científica (Barcelona), gener 2011

4.2. Campanya de mesura de la qualitat de l’aire a cada àrea d’estudi i anàlisi de les dades

4.3. Reunió del Comitè Tècnic i Científic (Tessalònica)

4.4. Establiment del model mitjançant el processament de les dades de contribució de fonts

 

WP5. Aplicació del model i escenaris per a les estratègies de desenvolupament sostenible de ciutats-ports

5.1. Reunió del Comitè Tècnic i Científic (Gènova)

5.2. Identificació del punt de referència d’activitats de risc i vulnerabilitat del sistemes

5.3. Reunió del Comitè Tècnic i Científic (Venècia)

5.4. Disseny d’escenaris per recolzar les estratègies de desenvolupament del litoral

5.5. Estratègia Comuna Transnacional i Plans d’Adaptació Local

5.6. Potenciació de la presa en compte del Plans d’Adaptació Local en altres polítiques territorials