ΒΕΝΕΤΙΑ

Περιγραφή της περιοχής του λιμανιού της Βενετίας:

Το λιμάνι της Βενετίας βρίσκεται στην Ανατολική περιοχή του Βενέτο, μια πολυκεντρική περιοχή που δημιουργεί  ένα ισχυρό αστικό και οικονομικό δίκτυο.

 


Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει :

 •  Το λιμάνι της Βενετίας  που προσελκύει  ένα εμπορικό και τουριστικό (όγκο) μέρος της κυκλοφορίας, και το οποίο είναι ένα από τα πιο σημαντικά σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.
 • Το αεροδρόμιο “ Μάρκο Πόλο ” το οποίο βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα  της Βενετικής επικράτειας  και 13 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης της Βενετίας.
 • Το σύστημα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένου των αυτοκινητοδρόμων και των σύγχρονων σιδηροδρομικών συνδέσεων της πόλης) που συνδέει τον στρατηγικό οικονομικό δρόμο της  Βενετίας – Mestre με τις μητροπολιτικές περιοχές της Πάντοβα.

Η περιοχή του λιμανιού στην Ανατολική Περιφέρεια της Βενετίας βρίσκεται   στην περιοχή της λιμνοθάλασσας της Βενετίας.

 

Η λιμνοθάλασσα περιβάλλεται από μια υψηλή αστική πυκνότητα κατά μήκος των ακτών της και μια εύθραυστη περιβαλλοντικά και πολιτιστικά κληρονομιά.Επιφάνεια της λιμνοθάλασσας: 550 km², Παραθαλάσσια επέκταση: 60 km

 • Επιφάνεια νερού : 82 %, μέσο βάθος 1,2 m, Επιφάνεια ξηράς: 8%, Εκτάσεις λάσπης: 10%
 • Αλυκές : 70 k
 • Δίκτυο καναλιών : 1580 km
 • Επιφάνεια της λεκάνης απορροής : 2000 km

Το λιμάνι της Βενετίας είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα των 20 km² – 2000 ha με 30 χιλιόμετραkm πρόσδεσης (ελλιμενισμού) στην αποβάθρα  και περίπου 300 χιλιόμετρα km δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών. Το λιμάνι περιλαμβάνει 13 εμπορικούς σταθμούς: 10 βιομηχανικούς και ένα επιβατικό με σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές δραστηριότητες ολόκληρης της περιοχής ( φορτηγά – πλοία , τουριστικές κρουαζιέρες, ναυπηγεία κ.λπ.)
Το λιμάνι έχει δεσμευτεί σε διάφορα στρατηγικά σχέδια για την ενίσχυση και την τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του. Τα πιο φιλόδοξα σχέδια του λιμανιού για τον Εμπορικό τομέα περιλαμβάνουν:

 • Ένα νέο εμπορευματοκιβώτιο
 • Τερματικούς σταθμούς Ro – Ro και off – shore πλοίων
 • Νέοι τερματικοί σταθμοί κρουαζιερόπλοιων, μια μεγάλη εκ νέου ανεπτυγμένη περιοχή με γραφεία, εγκαταστάσεις αναψυχής καθώς και ένα πολυώροφο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Το λιμάνι της Βενετίας είναι επίσης στη διαδικασία εφαρμογής μιας πράσινης στρατηγικής για τους λιμένες συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο Σύλλογο των Λιμένων της Βόρειας Αδριατικής, την πρωτοβουλία «Πράσινο Λιμάνι» και την παροχή περιβαλλοντικής πιστοποίησης  προστασίας "Blue flag".

Προβλήματα και Προκλήσεις.

Αυτές οι τρείς ομόκεντρες περιοχές (η Ανατολική Περιφέρεια της Βενετίας, η  λιμνοθάλασσα της Βενετίας και το λιμάνι της Βενετίας) αναπτύσσουν  προβλήματα και προκλήσεις που έχουν ισχυρή σύνδεση . Ως εκ τούτου το περιβάλλον της λιμνοθάλασσας και οι περιορισμοί της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βενετίας απαιτούνεί λεπτομερή γνώση για να σχεδιασθεί το καλύτερο σενάριο για  βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει:

 •  Συνύπαρξη εντός της πόλης της Βενετίας για το κυρίως λιμάνι, και τη μεταφορά κύριων καναλιών μέσα στην ιστορική πόλη .
 • Σχεδιασμό ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού εντοπισμού των λιμενικών δραστηριοτήτων μέσα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, στο πλαίσιο της εκτίμησης της περιβαλλοντικής συμβατότητας και της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Μια  – βασισμένη στη γνώση -  προσέγγιση για το περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  και τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμενικών δραστηριοτήτων της Βενετίας, διαχειριζόμενη από χωροταξικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο , οι οποίες  περιλαμβάνουν και την περιοχή γύρω από το λιμάνι.

Συγκεκριμένες αναμενόμενες επιπτώσεις του APICE:

 • Προσανατολισμός για την επέκταση της περιοχής του λιμανιού  στο πλαίσιο των Τοπικών Ρυθμιστικών Σχεδίων (PTRC), στρατηγικό σχέδιο Βενετία - Πάντοβα και παράκτια αστικά σχέδια
 • Την προώθηση συμφωνιών για τον περιορισμό των εκπομπών των αγκυροβολημένων-σκαφών μπροστά στη Βενετία
 • Συντονισμό με τα τομεακά σχέδια (π.χ. τοπικά σχέδια ποιότητας του αέρα και του νερού ) που ισχύουν σήμερα στην Περιφέρεια της Βενετίας .

Περισσότερες πληροφορίες για Apice και άλλα έργα της ΕΕ στην περιοχή Veneto