ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος APICE.

Παρουσίαση poster TAP2012 - 19th International Transport and Air Pollution Conference 2012, 26 -27 November 2012 -Thessaloniki, Greece.

http://tapconference.org/ 

APICE Poster TAP 2012.pdf

 

Παρουσίαση poster στο 3d ACCENT Symposium, 12-16 September 2011 - Urbino, Italy.

Link to the event: http://www.uniurb.it/SA/AccentPlus2011/leaflet2011.html

APICE Poster ACCENT02011.pdf

 

Συμβολή στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Advances in Meteorology: 

An Assessment of the Efficiency of Dust RegionalModelling to Predict Saharan Dust Transport Episodes.pdf