ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ARPAV
Regional Agency for for Environmental
Protection of Veneto Region - ITALY

Δικτυακός τόπος: http://www.arpa.veneto.it/
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Salvatore Patti
Francesca Liguori

Veneto Region - ITALY
Δικτυακός τόπος: http://www.regione.veneto.it/
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Tiziana Quaglia

Province of Genoa - ITALY
Δικτυακός τόπος: http://www.provincia.genova.it
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Cecilia Brescianini
Maria Teresa Zannetti

University of Genoa, Department of Physic - ITALY
Δικτυακός τόπος:http://www.fisica.unige.it/difi/
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Paolo Prati
Andrea Mazzino

Marseille Port Authority - FRANCE
Δικτυακός τόπος: http://www.marseille-port.fr/
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Magali Deveze

University of Provence - FRANCE
Δικτυακός τόπος:http://www.univ-provence.fr/
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Nicolas Marchand

Region of Central Macedonia - GREECE
Δικτυακός τόπος: http://www.rcm.gr/

Aristotle University of Thessaloniki - GREECE
Δικτυακός τόπος: http://www.auth.gr/home/
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Dimitrios Melas
Anastasia Poupkou
 

University of  West Macedonia-Research Committee - GREECE
Δικτυακός τόπος: http://www.uowm.gr/
Υπεύθυνος επικοινωνίας: G. Jhon Bartzis

Spanish Research Council - Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA) - SPAIN
Δικτυακός τόπος: http://www.idaea.csic.es/
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Natalia Moreno
Jorge Pey

EUCC - Mediterranean Centre - SPAIN
Δικτυακός τόπος: http://www.eucc.nl/medcentre/index.htm
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Carolina Pérez
Pedro Fernández Bautista