ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Το λιμάνι της Βαρκελώνης είναι η βασική υποδομή μεταφορών και υπηρεσιών  στην Καταλονία, το δεύτερο λιμάνι της Ισπανίας από την άποψη της συνολικής κίνησης εμπορευμάτων και το πρώτο από πλευράς αξίας. Οι 112 ναυτιλιακές γραμμές που λειτουργούν από 162 πλοιοκτήτες, συνδέουν τακτικά τη Βαρκελώνη με 850 λιμάνια των πέντε ηπείρων, καθιερώνοντας τες  πάνω από τα άλλα ισπανικά λιμάνια για τη διεθνή κυκλοφορία ((Λιμάνι της Βαρκελώνης) Port de Barcelona, Ιούλιος 2010).


Το λιμάνι έχει σχεδόν 40 εξειδικευμένους και πολλαπλών χρήσεων τερματικούς σταθμούς για την παρακολούθηση   διαφόρων ειδών κίνησης που παράγονται στην ενδοχώρα - αγορά, την οποία εξυπηρετεί. Επιπλέον, το εμπορικό λιμάνι έχει μια διοικητική περιοχή, Περιοχή Διοικητικών Δραστηριοτήτων , ή ZAL, και ένα αστικό λιμάνι, το λιμάνι Vell, το οποίο είναι ανοικτό για το κοινό.

Τα Στατιστικά στοιχεία του λιμανιού αναφέρουν  μια  συνολική κυκλοφορία το 2010 των περίπου 43 εκατομμύρια τόνων tn, με 1,9 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια, 8.180 (σκάφη) πλοία, 550.874 νέα οχήματα (είναι το κορυφαίο λιμάνι της Μεσογείου για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων) και 3,4 εκατομμύρια επιβάτες, εκ των οποίων 2,3 ταξίδεψε με κρουαζιερόπλοια (η Βαρκελώνη είναι το κορυφαίο Ευρωπαϊκό λιμάνι κρουαζιερόπλοιων). Όσον αφορά το καθαρό όγκο των φορτίων, 3,5 εκατομμύρια τόνοι tn μεταφέρθηκαν το 2010, τα περισσότερα εκ των οποίων απαιτούσαν  ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. φορτία σόγιας που αντιπροσώπευαν 1,6 εκατομμύρια τόνους tn). Το Λιμάνι αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων  (SSS), οι οποίες  προσφέρουν μια συνδυασμένη υπηρεσία για τη μεταφορά επιβατών και οχημάτων, με στόχο κυρίως τα φορτηγά. Συνολικά 403.548 επιβάτες και 85 586 φορτηγά χρησιμοποίησαν τις σύντομες  ακτοπλοϊκές υπηρεσίες το 2009. Επιπλέον, οι SSS μετέφεραν 101.469 UTI (φορτηγά κομμάτια ή μεταφορικές μονάδες). Οι Λιμενικές Αρχές δείχνουν μια αυξανόμενη δέσμευση για τα SSS ως βιώσιμο πρότυπο μεταφοράς, παρέχοντας βελτιώσεις στις διοικητικές λειτουργίες , πιο ανταγωνιστικό από τις οδικές μεταφορές, και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  από τις οδικές μεταφορές. Το λιμάνι έχει επίσης βοηθήσει στην προώθηση της δημιουργίας  της Ευρωπαϊκής Σχολής Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων, το πρώτο πανευρωπαϊκό ίδρυμα αφιερωμένο στην παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Έχοντας ως βάση τη  Βαρκελώνη, η Σχολή αποτελεί ένα μοναδικό μοντέλο εκπαίδευσης, με τα μαθήματα  να  παρέχονται σε πλοία που διαπλέουν στις τακτικές γραμμές μεταξύ του λιμένα της Βαρκελώνης και τα λιμάνια της Γένοβας και της Civitavecchia (Ρώμη).
 

Το λιμάνι της Βαρκελώνης διευρύνεται  και η επιφάνειά του θα έχει ως αποτέλεσμα να διπλασιαστεί, φθάνοντας τα 1.300 εκτάρια. Το διευρυμένο  λιμάνι θα είναι σε θέση να χειριστεί ετήσια κυκλοφορία των 130 εκατ. τόνων tn και 10 εκατ. Εμπορευματοκιβωτίων ώτια από τα οποία το  63% θα απαιτήσει περαιτέρω χερσαία μεταφορά. Το λιμάνι θα χρειαστεί προσβάσεις οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών με επαρκή χωρητικότητα για να επιτρέψει (αυτή την τεράστια ποσότητα) αυτό το τεράστιο ποσό  αγαθών να εγκαταλείψει το λιμάνι ομαλά και γρήγορα. Το λιμάνι της Βαρκελώνης έχει επιλέξει  για τον σιδηρόδρομο  να συνδέει τις  δυνητικές του αγορές στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη με ανταγωνιστικές συνθήκες όσον αφορά το κόστος και το χρόνο, χρησιμοποιώντας  κριτήρια  αειφόρου ανάπτυξης και  κινητικότητας. Το Σχέδιο Σιδηροδρομική ς και Οδικής Προσβασιμότητας του λιμανιού της Βαρκελώνης   συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση έργων υποδομής με την ικανότητα να λειτουργούν 180 τρένα την ημέρα, που ισοδυναμεί με 150 000 τόνους tn / ημέρα  ή 30 εκατομμύρια τόνοι tn / χρόνο . Για τον έλεγχο αυτού του μεγάλου ποσού της κίνησης, το λιμάνι θα έχει σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς σε καθένα από τα νέα τερματικά, εκτός από τους υπάρχοντες  σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς, καθώς και ένα μεγάλο σταθμό φόρτωσης και εκφόρτωσης που θα κατασκευαστεί στην παλιά κοίτη του ποταμού Llobregat.
 

Η διεύρυνση και η βελτίωση των προσβάσεων  αποτελούν τα θεμέλια  για το λιμάνι , ώστε να είναι ικανό να χειριστεί τις νέες κυκλοφορίες. Το λιμάνι εργάζεται για να προσελκύει την αυξανόμενη κίνηση στις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ιδιαίτερα με την Κίνα. Αυτή τη στιγμή μόνο το 24% των αγαθών που ρέουν μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και περνάνε μέσα από τη διώρυγα του Σουέζ φορτώνονται και εκφορτώνονται στους λιμένες της Νότιας Ευρώπης. Το λιμάνι της Βαρκελώνης, το οποίο διαχειρίζεται ήδη το 35% του συνόλου της κίνησης μεταξύ της Ισπανίας και της Ασίας, ανερχόμενο  στο 38% στην περίπτωση της Κίνας, έχει ως στόχο να προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της πιθανής κίνησης. Η διεύρυνση , η αύξηση της κυκλοφορίας με την Ασία,  η μεγαλύτερη παρουσία των ευρωπαϊκών και μεσογειακών αγορών,   η δημιουργία νέων οδικών και σιδηροδρομικών προσβάσεων και  η βελτίωση του δυναμισμού και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του λιμανιού είναι όλοι  παράγοντες που θα βοηθήσουν το λιμάνι της Βαρκελώνης να επιτύχει  το στρατηγικό στόχος του: να γίνει η πύλη προς τη νότια Ευρώπη και ο κυρίως Εύρω-μεσογειακός διοικητικός κόμβος.
 ΠΗΓΕΣ 

ΠΗΓΕΣ

Λιμενική Αρχή της Βαρκελόνης, "Η δικτυακή πύλη της Νότιας Ευρώπης" Press Dossier Ιούλιος, 2010

Λιμενική Αρχή της Βαρκελόνης, Στατιστική Υπηρεσία, «Βαρκελώνη Λιμένας κίνησης» Δεκ 2010