ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Η καταγραφή των εκπομπών αναπτύχθηκε υπολογίζοντας εκπομπές αερίων και σωματιδίων από όλες τις ανθρωπογενείς πηγές εκπομπών (μεταφορές, βιομηχανία, ενέργεια, κεντρική θέρμανση κ.λπ.). Έμφαση δόθηκε στον λεπτομερή υπολογισμό των εκπομπών από τα πλοία και άλλων δραστηριοτήτων στο λιμάνι που θα βασίζονταν στην εφαρμογή των up-to-dateμεθοδολογιών. Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι φυσικές εκπομπές στην περιοχή μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των βιογενών εκπομπών και των εκπομπών από την αιολική σκόνη και το αλάτι της θάλασσας

Περισσότερες πληροφορίες για την Περιγραφή της Μεθοδολογίας Καταγραφής Εκπομπών (ελλιπής)

Καταγραφή εκπομπών στη Βαρκελώνη

Καταγραφή εκπομπών στη Γένοβα

Καταγραφή εκπομπών στη Μασσαλία

Καταγραφή εκπομπών στη Θεσσαλονίκη

Καταγραφή εκπομπών στη Βενετία